• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή : 09:30 - 13:30
 • .
 • Τρίτη, Πέμπτη : 18:00 - 20:30
 • .

Αξιολόγηση

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου πρώτου ραντεβού, που διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά αναλόγως της ιδιομορφίας του περιστατικού, πραγματοποιούνται τα εξής :

 • Λήψη γενικού ιστορικού με αναφορά στις διατροφικές συνήθειες και τις διακυμάνσεις βάρους των προηγούμενων χρόνων
 • Λήψη ιατρικού ιστορικού (πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις αίματος, γενετικώς προδιαθεσικοί παράγοντες για ασθένειες)
 • Καταγραφή ημερολογίου συχνότητας και προτιμήσεων τροφίμων
 • Ανάκληση τελευταίου 24ωρου διατροφής και φυσικής δραστηριότητας
 • Ανθρωπομετρήσεις (ύψος, βάρος, εκτίμηση ΒΜΙ, περίμετρος καρπού, μέσης, δερματοπτυχές)
 • Λιπομέτρηση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας (Inbody 270)
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διατροφικής συμπεριφοράς
 • Οδηγίες για συμπλήρωση ημερολογίου εβδομαδιαίας διατροφής και φυσικής δραστηριότητας
 • Εκτίμηση πορείας και θέσπιση στόχων θεραπείας

 

Στην εβδομάδα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη του προγράμματος, στη διάρκεια της οποίας γίνεται η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και δύο επιπλέον μετρήσεις :

 • 48ωρη καταγραφή φυσικής δραστηριότητας, που πραγματοποιείται με το Sensewear
 • Μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού του ατόμου με βάση την κατανάλωση Ο2, που πραγματοποιείται με το Fitmate.