• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή : 09:30 - 13:30
  • .
  • Τρίτη, Πέμπτη : 18:00 - 20:30
  • .

Δημοσιεύσεις

  • Παναγιώτα Μπλούχου, Μαρκέλλα Μπαϊρακτάρη – Διαβήτης Κύησης: Εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές τεχνικές υποστήριξης, 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 15-18 Μαϊου 2019
  • Παναγιώτα Μπλούχου, Μαρκέλλα Μπαϊρακτάρη, Βασίλης Τσιρώνης – Ψυχογενής Ανορεξία στην Εφηβεία-Επιπτώσεις και Πρωτόκολλα Διατροφικής Υποστήριξης, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 5-7 Απριλίου 2019
  • Adriana Janicic & Markella Bairaktari (2013): Eating disorders: a report on the case of Greece, Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, DOI:10.1080/21662630.2013.801296
  • Παναγιώτα Μπλούχου, Μαρκέλλα Μπαϊρακτάρη, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Χρύσα Χατζόγλου: Συσχέτιση παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή παύση της καπνισματικής συνήθειας. 10ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής, Θεσσαλονίκη 4-5 Οκτωβρίου 2012
  • Διπλωματική εργασία με θέμα: Eating Disordered Attitudes of Greek Adolescents (2010), City College, International Faculty of the University of Sheffield, Department of Psychology
  • Πτυχιακή εργασία με θέμα: Εκτίμηση διαιτητικής πρόσληψης παιδιών ετών 10-12 (Ιούνιος 1996), Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Σχολή Τεχνολογίας και Διατροφής, Τμήμα Διατροφής