• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή : 09:30 - 13:30
  • .
  • Τρίτη, Πέμπτη : 18:00 - 20:30
  • .

Συντήρηση

Το τρίτο είναι ίσως και το σημαντικότερο στάδιο της όλης προσπάθειας του ατόμου που δυστυχώς όμως υποτιμάται από τους περισσότερους, καθώς εφόσον έχουν φτάσει στο στόχο τους επαναπαύονται. Η θεωρία λέει ότι ο χρόνος προσαρμογής ενός οργανισμού στη νέα κατάσταση είναι περίπου όσος και ο χρόνος που χρειάστηκε για την αλλαγή. Βέβαια όσο πιο ομαλές και σταδιακές είναι οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες τόσο πιο εύκολα γίνονται και μέρος της καθημερινότητας του ατόμου, οπότε όταν τελικά φτάσει στο στόχο του μπορεί και να παραμείνει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Σε επίπεδο συντήρησης προτείνεται προαιρετικά μια επίσκεψη στο διαιτολογικό γραφείο ανά 1-2 μήνες για απλές σωματικές μετρήσεις και για λιπομέτρηση ανά 6 μήνες οπότε να προλαμβάνονται τυχόν παρεκκλίσεις πριν γίνουν παρεκτροπές και χρειαστεί εκ νέου προσπάθεια για επαναφορά στο σωστό δρόμο.