• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή : 09:30 - 13:30
  • .
  • Τρίτη, Πέμπτη : 18:00 - 20:30
  • .

Παρακολούθηση - Θεραπεία

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εξετάσεων και της εβδομαδιαίας καταγραφής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας γίνεται η εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του ατόμου και εντός 2-3 ημερών δίνεται το διατροφικό πλάνο που θα ακολουθηθεί με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και υποδείξεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται συνήθως για 15ημερο πρόγραμμα διατροφής (εκτός εξαιρέσεων σε παθολογικές καταστάσεις) όπου μπορεί να είναι εβδομαδιαίο.

Τα επόμενα ραντεβού καθορίζονται ανά 2 εβδομάδες οπότε και πραγματοποιούνται οι σχετικές μετρήσεις. Στον 1ο μήνα παρακολούθησης, που είναι και η περίοδος προσαρμογής, προτείνεται τα ραντεβού να είναι εβδομαδιαία για να συζητούνται οι τυχόν απορίες ή δυσκολίες που έχουν προκύψει. Επίσης εφόσον τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά οι συχνές αυτές πρώτες επισκέψεις βοηθούν το άτομο τονώνοντας την αυτοπεποίθηση του, δίνοντας του έτσι κίνητρο να συνεχίσει καθώς βλέπει ότι η προσπάθειά του αποδίδει.

Κάθε δυο εβδομάδες παραδίδεται και το νέο διαιτολόγιο και συζητιούνται θέματα σχετικά με την αλλαγή διατροφικών συνηθειών και τρόπου ζωής καθώς και τη διατήρησής τους στο μέλλον. Η λιπομέτρηση επαναλαμβάνεται κάθε 15-30 μέρες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.